Zákrut nitě a šití

Jaký má vliv směr skaní polyesterových nití na kvalitu šití.

Roman Schmock - 18. října 2023

Vliv směru skaní nitě na šití

Dostal jsem zajímavý dotaz a byla by škoda se o tom nepodělit.

“Jaký má vliv směru skaní polyesterových nití na šití na šicím stroji.”

nite

Trocha teorie

Poznámka: Podrobněji jsem se již věnoval tématu nití v předchozích článcích, a to zde: Nitě a zde: Značení nití. Nicméně, v těchto článcích jsem nepopisoval směr skaní nití, a proto si to nyní upřesníme.

  • Skaní je proces, při kterém se vlákna spojují dohromady.
  • Zákrut udává množství otáček, které jsou do nitě vloženy během procesu výroby.
  • Směr skaní může být buď levý nebo pravý.

Směr skaní nití

Pro charakter skané příze je klíčový směr a počet zákrutů jak u vstupních vláken, tak u výsledných nití. Směr zákrutu je zřetelný při pohledu na svisle drženou nit. Pokud spirála zákrutu probíhá ve stejném směru jako střední část písmene “Z”, jedná se o pravý závit. Pokud je závit obrácený směrem od středu, podobá se spíše písmenu “S”.

Při skaní s totožným směrem zákrutu u obou předkládaných nití vzniká velmi pevná příze. Naopak při opačném točení při skaní vzniká měkčí příze.

Se zvyšujícím se počtem zákrutů (do určité hranice) roste pevnost příze.

Převzato a více o Skaní nití naleznete zde: Skaní | Wikipedia

Zákrut

Množství zákrutu ovlivňuje pevnost a vzhled nitě. Vyšší množství zákrutu může zvýšit pevnost nitě, ale zároveň ji může udělat tvrdší a méně příjemnou na dotek. Naopak nižší množství zákrutu vede k jemnějším a měkčím nitím, ale s nižší pevností.

Vliv směru skaní na kvalitu šití

POZOR - Pro zjednodušení se budu zabývat pouze polyesterovými nitěmi vhodnými pro běžné šití na domácím šicím stroji.

Teorie šicího stroje

Z technického hlediska má směr zákrutu nití vliv na kvalitu šití v závislosti na konstrukci šicího stroje. Většina šicích strojů je navržena pro použití nití s pravým zákrutem “Z”, což znamená, že se závity nitě vijí ve směru hodinových ručiček.

Větší pozornost se z technického hlediska věnuje spodní nití. Směr zákrutu spodní nitě závisí na konstrukci šicího stroje a směru pohybu chapačky. Pokud má spodní nit obrácený zákrut oproti směru pohybu chapačky, může se nit rozplést a špatně se zachytávat v jehle, což může způsobit nerovnoměrné šití.

Naše zkušenosti

V našich praktických zkušenostech jsme se nezaměřovali přímo na směr zákrutu nití, spíše jsme se soustředili na materiál a sílu nití. V případě, že používáte běžné polyesterové nitě s odpovídající sílou jak pro horní, tak pro spodní nit, neměli byste narazit na problémy.

Doufám, že vám tato stručná odpověď poskytla požadované informace. Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na nás znovu.

Roman